...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަންމަހަ
ނ.
(ގ.ޏ.) އޮރީގެ ބާވަތެއް.
މިމަހުގައި ތިންހަތަރު މިލިމީޓަރުގެ ފުޅާމިން ހުންނަވަރުގެ ކަޅުރޮނގުތަކެއް މަހުގެ ދިގަށް ހުންނާނެއެވެ.
މިމަސް އުޅެނީ ފަޅުމަތީގައްޔާއި ފަރުފަރުގައެވެ.
މިބާވަތުގެ މަހުގެ އަނގަ ކުޑަވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ