...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަންމަކުނު
ނ.
މީހުން އިށީނދެ އޮށޯވެހަދާ އެނދު އައްޓާއި ގޮނޑިފަދަ ތަންތާނގައި އުޅޭ ދިރޭއެއްޗެއް.
މިއީ މީހުންގެ ގައިގައި ހަފައި ލޭބޮއިހަދާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެފުން . ކަވި . މަކުނު . މަކުނުބޭސް . މަކުނުއެޅުން . ތަތްމަކުނެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ