...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަންމަތިބޮނޑި
ނ.
ނިދަން ބޭނުންކުރާ ބާލީހާއި ކުނާފަދަ ތަކެތި އެއްކޮށް އޮޅައި ބަނދެފައިވާ ބޮނޑި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތަންމަތިބޮނޑިޔާ . ތައްމަތުބޮޑިޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ