...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަންމަތިއެޅުން
މ.
(1) އެނދުގެ ކުނަލާއި، ކަންނޭލާއި ބާލީސްތައް ރީތިކޮށް ހަމަޖެއްސުން، ނުވަތަ ގޮދަޑިއާއި ބާލީސްތައް ރީތިކޮށް ފަލަނގު ފޭލިއެޅުން.
(2) ތަންމައްޗަށް ހިމެނޭ ހުރިހާއެއްޗެއް ތަރުތީބުކުރުން.
(3) ތަންމަތިފެތުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތަންމަތިހެދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ