...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަންމަސް
ނ.
(ސ) އޮރީގެ ބާވަތެއް.
މިމަހުގައި ތިންހަތަރު މިލިމީޓަރގެ ފުޅާމިން ހުންނަވަރުގެ ކަޅުރޮނގުތަކެއް މަހުގެ ދިގަށް ހުންނާނެއެވެ.
މިމަސް އުޅެނީ ފަޅުމަތީގައްޔާއި ފަރުމަތީގައެވެ.
މިބާވަތުގެ މަހުގެ އަނގަކުޑަވާނެއެވެ.
މަސްފަތިވެފައި ބައެއް މަސް ފޫޓެއްހާވަރު ވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ