...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަންމުޑު
ނ.
(1) ގޯތިގެދޮރާއި ފޭރާން ފަދަތަކެތިވާ ހަޑިމުޑުދާރު.
(2) ތެތްއެއްޗެހި ނުހިކި ހިޔަލުގައި ގިނައިރު ވުމުގެ ސަބަބުން އޭގެވަހަށް އަންނަބަދަލު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަނި . ކޫސަނި . ކޫސަނިވަސް . ތަންމުޑުވަހަ . ތަތްމުޑު . ތަތްމުޑުވަސް . ތެތްމުޑުވަހަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ