...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަންމުޑުވަސް
ނ.
(1) ގޯތިގެދޮރާއި ފޭރާން ފަދަތަކެތި ހަޑިމުޑުދާރު ވުމުގެ ސަބަބުން ދުވާވަސް (2) ތެތްއެއްޗެހި ނުހިކި ހިޔަލުގައި ގިނައިރު ހުރުމުގެ ސަބަބުން ދުވާވަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޫސަނި . ކޫސަނިވަސް . ތަންމުޑުވަހަ . ތަތްމުޑުވަސް . ތެތްމުޑުވަހަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ