...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަންތަ
ނ.
(ބދ) އިލޮށި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަހެތި . ހަރިންމަ . ހަރުގަނޑު . ހަރޯށި . ހަވިއްތަ . ހަވޭލި . ހަތްއަޖައިބު . ހަތްތެލި . ހަލުއި . ހާ . ހާޒިރީ . ހިނދިވަޅު . ހިރިކޯލަ . ހިރިގައު . ހިރިޔާމާލަން . ހިލަފުއްޕުން . ހިޔާ . ހީލިކޮއްޓުން . ހުނގުލިޖެހުން . ހުރާ . ހުރާގަނޑު . ހުޅުވުން . ހުއްދަބަލައިދިއުން . ހުދުބަލި . ހުދުލަފު . ހުތްތެޔޮ . ހުސްތަން . ހެނދު . ހޭނުން . ހޮހަޅަ . ހޮޓާ . ނަހާސްކީރާއްޖެ . ނަންބަރަށްގޮވުން . ނަންބަރުނެގުން . ނަކަތްމުޑި . ނަކަތްގައު . ނަކަތްގާ . ނަވުސަރައްކުލުން . ނަމާދުގެ . ރަހަކުރުން . ރަހަދާނައޯގަ . ރަންވަރަނގު . ރައިނެގުން . ރަފަރަފަ . ރަފޫ . ރަތްބޭސް . ރަތްލަފު . ރާޑަރު . ރިހިވަރަނގު . ރިޔާދެމުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ