...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަންތަންކޮޅު
ނ.
(1) އެކިއެކި އެއްޗެހީގެ އެތިއެތިކޮޅު.
(2) ބައިބައި.
(3) ހިސާބު ހިސާބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުނގުލިޖެހުން . ހުސްތަން . ރަތްލަފު . ރޯނާކުރަ . ބަނޑުގައިގޮށްލުން . ބަންގާޅުފޮށި . ބަޑިއެރުން . ކަވާ . ކަލިވަތް . ކިރުޅި . ކުރިމެރުން . ކުރޮޅިފިލާގަނޑު . ކުފިބޮލި . ކެލާޖެހުން . އާހަދިޖެހުން . އުޅައްލީވެޔޮ . މަލައެކުލެވުން . މިޔަވެއްޓުން . މުލިހިނެގުން . މޫވަޅު . މެދު . މެދުލުން . ފަރުމާނުތަންނި . ފިތްނެގުން . ދިއްގާ ގަސް . ލައް . ލާބޮނދި . ލޭނު . ލޭފިތް . ގޮށްކެޔޮ . ގޮށްވިރުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ