...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަންގަނޑު
ނ.
(1) އެމީހެއްގެގެއާ ކައިރީ ހިސާބުގަނޑު.
(2) ހިސާބުގަނޑު.
(3) މަޖާޒު:
އަންހެނާގެ ފަރުޖު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވިއްތަ . ބަގީޗާ . ބާގަނޑު . އަޑިގަނޑު . އޮއިގަނޑު . ވަލްގަނޑޮ . ތަންގަނޑަ . ތަންގަނޑޮ . ތަންގަޑެ . ތެޔޮފާންލުން . ގޭދޮށުމީހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ