...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަންޑާއެރުން
މ.
(1) ހޫނުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ލިބޭ އަނިޔާޔަކުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަބަބަކާހުރެ ބުރާންތިވުން (2) ބުރާންތިވުން.
(3) އަނބުރައިގަތުން.
(4) މަޖާޒު:
ގަދައަށް ނިދުން
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ