...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަންޑިޔާ
ނ.
(1) ދެކޮޅުގައި އެއްޗެހި އެލުވައިގެން މެދުގައި މީހަކު ކޮނޑުއަޅައިގެން ގެންދާ ފަލަދަނޑިގަނޑު.
(2) ބަރުތަކެތި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުމަށް އެއްޗެއްގައި ވާޖަހައި މެދުގައި އެއްޗެއް އައްސައިގެން ދެކޮޅުގައި މީހުން ހިފައިގެން ގެންދާ ފަލަދަނޑިގަނޑު.
(3) (މަލިކު) ބިލެތްކަނޑާހަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަޑަދަނޑި . ބަޑިދަނޑި . ފެންދަނޑިގަނޑަ . ފެންދަނޑިގަނޑޮ . ދަނޑިމާރުލުން . ތަންޑިޔާއެޅުން . ތަންޑިޔާލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ