...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަންޑިޔާލުން
މ.
އެއްޗެއް ތަނަކަށް ގެންދިއުމަށް އެއެއްޗެއްގައި ޖަހައިފައި ހުންނަ ވާފަށުގައި ތަންޑިޔާ ބަނުން ނުވަތަ އެޅުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދަނޑިމާރުލުން . ތަންޑިޔާއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ