...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަރައްޤީވުން
މ.
(1) ތަނެއް ނުވަތަ ކަމެއް ކުރިއަށް ދިޔުން (2) ހެޔޮ ބަދަލުތައް އައުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުރިއަށްދިޔުން . ކުރިއެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ