...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަރަވުން
މ.
(1) މަލަރުވުން.
(2) ބިމުގެ މަތީފަށަލަ ހަރުވުން.
(3) ބޮލާކީންޏާއި ތާރާއި، ދަވާދު ފަދަ ތަކެތި ތަނަކަށް އެޅިތަތްވެ ހަރުވުން.
(4) ތަނަކަށް އުވަތަކެއް، ނުވަތަ ސިމެންތިތަކެއް އެޅިގެން ހަރުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތަށާގަތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ