...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަރަފަނަ
ނ.
ހަނޑޫފުށް ނުވަތަ ހިއްތަލަފުށުން ހަދައި ތެލުލައި ހަކުރުލައިފައި ހުންނަ ފޮނިހެދިކާއެއްޗެއް.
(2) ވިހަލަގޮނޑި ތުނިކޮށް ކޮށައި ހިތިފިލުވައި ހިއްކައިގެން ތެލުލައި ހަކުރުލައިފައި ހުންނަ ހެދިކާ އެއްޗެއް.
(3) ހަނޑޫ މާޖައްސައިގެން ނުވަތަ ބަތްހިއްކައި މާޖައްސައިގެން ހަކުރުލައި ހަދާފޮނި ހެދިކާ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަތްތަރަފަނަ . ވެންބޮޅަ . ވެންބޮޅު . ވެންބޮޅޮ . ތަރަފަނާ . ތަރަފަނު . ތަރަފެނަ . ތަރަފޮނަ . ތަރަފޮނެ . ގެށިވެށި . ޖަހަލާކޮޅުހެދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ