...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަރަތަރަ
ނއ.
(1) ކެކިއެރުން.
މިސާލު:
(ހ) ތެޔޮތާހަށް ފެންޖެހީމާ ދިޔައީ ތަރަތަރަ ޖަހައިގެންނެވެ.
(2) އެއްވެފައިވާ މީހުންތައް ރުޅިއައިސްގެން ލަވާ ހަޅޭކާއި ވާ ހަލަބޮލި.
(3ލޮލަށް) އުނދަގޫވާ ދަޅަ.
މިބަސް ބޭނުންކޮށް އުޅެނީ، ލުމާއި ޖެހުން ގުޅުވައިގެންނެވެ.
މިސާލު:
ތަރަތަރަލުން.
ތަރަތަރަޖެހުން
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތަރަތަރަ . ތަރަތަރަޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ