...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަރަތަރަލުން
މ.
(1) ކެކިއެރުން.
(2) އަލީގެސަބަބުން ނުވަތަ ދަޅައެޅިފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ލޮލަށް އުނދަގޫވުން.
(3) ރުޅިއައިސްގެން ހަޅޭއްފަޅޭއްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތަރަތަރަ . ތަރަތަރަޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ