...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަރާ
ނ.
(1) ލޮއިގެ ބާވަތްތައް އެއްކޮށްގެން ހަދައިފައިހުންނަ މަޢުދަނެއް.
މިހަަދަނީ ރަތްލޯ އާއި ރަންވަންލޯ އެއްކޮށްގެންނެވެ.
(2) (ޏ،ސ) ތަރާފަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތާވީސް ކިޔެވުން . ހިންމުން . ހުވަނދުފަރުވާ . ހުވަނދުހެދުން . ރާއުނދުން . ރާމާމަކުނު . ބިންގާ . ކަށްވަސް . އަކިރިގަނޑުފަނި . މަސްކަޅިކުރުން . ފަތަރާސީހިނގުން . ފޮނުކެނޑުން . ތަރަގަނޑު . ތަރާ . ތަރާވީސް . ތަރާވީސްކުރުން . ތަރާވީސްކެޑުން . ތަރާފަތެ . ތަރާދަ . ތަރާދާ . ތަރާދެއާ . ތަރާލޯ . ލަވައެކުލަވައިލުން . ގުމްރީ . ޙަނޫޠު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ