...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަރާފަތް
ނ.
ތާހެއްހެން މެދަށްއަޑިކޮށް ލޮއިން ހަދައި ދެއުޅައްލައިފައިހުންނަ އެއްޗެއް.
މިއީރާކެއްކުމާއި، މެޓާހިލުންފަދަ ކަންކަމަށް ގެންގުޅޭ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފޮނުކެނޑުން . ތަރާ . ތަރާފަތެ . ތަރާލޯ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ