...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަރާދު
ނ.
(1) ރަންރިހިފަދަ އަގުހުރި އެއްޗެއްސާއި ބޭސްފަދަ ތަކެތީގެ މަދުމިންވަރެއް ކިރަންގެންގުޅޭ ވަރަށް ކުޑަ ތިލަފަތެއް.
(2) އަންހެނުންގެ ލިބާސް ކަނޑާފޮތި ވިޔުމުގައި ކުލަ ބަދަލުވެލައިފައި ހުންނަތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތަރާދަ . ތަރާދާ . ތަރާދެއާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ