...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަރި
ނ.
(1) އުޑުމަތީގައި ހުންނަ ގުދުރަތީ އެއްޗެއް.
މިހުންނަނީ އޭގެ ޒާތުގައި ދިއްލިފައެވެ.
މި ޢާއްމުކޮށް ދުނިޔެއަށް ފެންނަނީ ރޭގަނޑުއެވެ.
(2) ޢާއްމުގޮތެއްގައި ފަސްފިޔަ ހުންނަ ގޮތަށް ކޮޅުތޫނު ފިޔަތަކެއް ލައިގެން ކުރަހައިފައި ހުންނަ ނިޝާން.
(3) މަޖާޒު:
ކުޅިވަރު ކުޅުމާއި ފިލްމުކުޅުން ފަދަ ކަންކަމުގައި ނަން ހިނގައިފައިވާ މީހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދު . ހަތޭލިކަށި . ހަތްތަރި . ހަސަނާތުތަރި . ހިނގާތަރި . ހިނގުން . ހިންދުކޮކާބިބީ . ހިމަބޯދު . ހިލަވާލި . ހުރަސްގަޅިލޮނދިމަސް . ހުދުރޮނޑު . ހުދެންމަސްދަރި . ހެދިހަނދު . ހޮނޑަލި . ހޮން ބޮއް . ނަރުކަންނެލި . ނަކަތް . ނަކަތްތަރި . ނަވަހައްޓި . ނަވަހަތްތަރި . ނަވަގުރަހާނަ . ނިގޫހުދުކޮކާމަސް . ނިގޫދޮންނޫމަސް . ނުޖޫމީ . ނުޖޫމީ ޢިލްމު . ނުޖޫމީން . ނޫމަސް . ރަންރޮނގުލޮނދިމަސް . ރަންތަރި . ރަތްރީނދޫމަސް . ރަތްކިރުޅިރައިވެރިމަސް . ރަތްދަތިމަސް . ރަތްތިކިފާނަ . ރާހި . ރިބުޓެވި . ރީނދޫ އުރަހަކަންނެލި . ބަނޑަވަރު . ބަތްޕޮޅިމަސް . ބާހަތްތަރި . ބޮޑުތަރި . ކަށިވާލި . ކަނޑުކަޅުއޮށް . ކަނޑުގުރުވަ . ކަންފަތްގަނޑު . ކަރަވެރިމަސް . ކަބާ . ކަޅަލިބިބީ . ކަޅުރޮނޑު . ކަޅުކޮތަރިރައިވެރިމަސް . ކަޅުއޮށް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ