...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަރިކަ
ނ.
(1) މަރުވެފައިވާ މީހާގެ މުދާ.
(2) ކާބަފައިން ތާރީޚީ ގޮތުންނާއި ޘަޤާފީ ގޮތުންނާއި އަދަބީގޮތުންނާއި އެނޫންވެސް ގޮތްގޮތުން ރައްކާތެރި ކޮށް ބަލަހައްޓަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި އެއްޗިއްސާއި ގޮތްތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވާރުތަ . ވާރުތަކުރުން . ވާރުތައެރުން . ވާރުތަވުން . ވާރުތަމުދައު . މުޅަމުދައު . މުސްކުޅިމުދާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ