...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަރުބިޔަތު
ނ.
(1) ރަނގަޅު ގޮތްތަކަށް ހާނުވައި ބޮޑުކުރާ ބޮޑުކުރުން.
(2) އަށަގެންފައިވާ ރީތި އަޚްލާޤާއި މާތްސިފަތައް.
(3) ގެންގުޅެ ބޮޑުކުރާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބައްޓަންކުރުން . ތަރުބިއްޔަތު . ގެންގުޅުން . ގެންގުޅެ ބޮޑުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ