...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަރުކާރީ
ނ.
(1) ކެއުމުގެ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއްކަހަލަ ގަސްގަހާގެހިން ލިބޭ ތަކެތި.
މިސާލު:
(ހ) ވިލާތުބަށި.
(ށ) ބޮނޑިކޮޕީ.
(ނ) ބަނބުކެޔޮ.
(ރ) ފަތްކެޔޮ.
(2) ގަސްގަހާގެހީގެ، ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ބައި، މިސާލު:
(ހ) ލީކްސް.
(ށ) ކަންކުން.
(ނ) މައްސާގު.
(ރ) މުރަނގަ.
(ބ) ކުއްޅަފިލާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތިފިލުވުން . ހީހަން . ނޮޅުން . ބަނދާކޮޕީ . ބަޓަރުބޯންޗި . ބާމިޔާ . ބިލެއްކައްޓަލަ . ބިލެތްކައްޓަލަ . ބީޓުރޫޓު . ބޮނޑިކޮޕީ . ބޯކުރުން . ޅަވުން . ކަންކުން . ކަފަވުން . ކަދޫ . ކިރު . ކިރުގަރުދިޔަ . ކުރަ . ކެރެޓު . ކޮޕީ . އަލުއި . ވިހަބަށި . މަތިވައް . މަސްހުނި . މުޅާ . މުތައްބަޚުރޮށި . ފާގަ . ފިޔާ . ފީރުމުރަނގަ . ފުށްއެރުން . ފުފޫ . ފެހިއޮށް . ފެފޫ . ފޮނިރިހަ . ދިގުތޮޅި . ދެލޮނުމަސް . ތޮށިމެށުން . ތޮރާ . ގިއްސާ . ގިތިކަން . ގިތެޔޮ . ސައްކެޔޮ . ސުރުވާ . ހެލޭލަންމަޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ