...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަރުވާޒު
ނ.
ބުނަން ބޭނުންވާ ވާހަކައެއް ބުނުމުގެ ކުރިން އެކަމާގުޅޭގޮތުން ދައްކާ އިތުރުވާހަކަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ސެހެރީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ