...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަރުޖަމާ
ނ.
އެއްބަހަކުން ލިޔެފައި އޮންނަ އެއްޗެއް ނުވަތަ ދައްކާ ވާހަކައެއް އަނެއް ބަހަކަށް ކުރާ ބަދަލު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މާނަކުރުން . ތަރަޖަމާ . ތަރުޖަމާނު . ތަރުޖަމާނުކަން . ތަރޮޖަމާ . ތަރޮޖަމާކެރުން . ތާނަކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ