...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަބައް
ނ.
ތުންފަތެއް ލައިފައި ފަތާކޮށް ހުންނަ އެއްޗެއް.
މިއީއެއްޗެހި އެޅުމަށާއި، އެއްޗެހި ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
މިތަފާތު ވަރުވަރަށް ތަފާތު ސިފަސިފައިގައި ހަދައިފައިހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވޮށުފިލާ . ވޮށް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ