...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަބާވުން
މ.
(1) ބޯލެނބުން.
(2) ކިޔަމަންވުން.
(3) އަމުރުވެރިކަން ޤަބޫލުކުރުން.
(4) އަނެކަކު ދައްކާމަގުން ހިނގުން.
(5) ބަސްޤަބޫލުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބައިޢަތު ހިފުން . ކިޔަމަންގަތުން . ލެނބުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ