...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަބުލާ
ނ.
މިޔުޒިކުކުޅޭއިރު ބެރުޖަހާގޮތަށް ޖަހަން ގެންގުޅޭ އެއްޗެއް.
މިޖަހާއިރު ގެންގުޅެނީ މީގެދޭއްޗެވެ.
މިހުންނަނީ ބޮޑު އުނބެއްގެ ސިފައިގައެވެ.
މަތީގައި ހަންއަޅައިފައެވެ.
ތަބުލާޖޯޑުގެ ދޭތީގެ ސިފަ ތަފާތެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަޣާރާ . ތަބުލާ . ތަބުލާޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ