...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަޅަ
ނ.
(1) (ލ،ސ) (1) ލޯވަޅު ނުވަތަ ގޮޅިހުންނަ ގޮތަށް ވިޔެފައިހުންނަ ތަކެތީގައި ހުންނަ ލޯވަޅު ނުވަތަގޮޅި.
(2) ތަޅު
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނގުރާމަ . ހަނޑޫކަނޑާމޯ . ހަނޑޫކެނޑުން . ހަނަ އަނބުރައިލުން . ހަނާހުނިކެނޑުން . ހަނުއެނބުރުން . ހަނުތެޅުން . ހަސްކާދިނުން . ހާނަރު . ހާނީއްކަކުރުން . ނަގޫނަގާފައިދިއުން . ނާށިޖެހުން . ރަމަންނެގުން . ރަޖަމު . ރަޖަމުކުރުން . ބަނޑުދޭފިލާ . ބަކަ . ބިންބިތެޅުން . ބިސްތުއްވުން . ބޮނބިއެޅުން . ބޮޑު ދެގެރި ތަޅަންޏާ ކަށްގަލަށް ބާރުކުރާނެ . ބޮޑު ދެގެރި ތަޅަންޏާ މަހާނަގަލަށް ބާރުކުރާނެ . ބޮޑުދުން . ބޯބޯބޮއްތަލޯ . ބޯތެޅުން . ކަށިކުނޑި . ކާކާލުން . ކިރުނު . ކިބަޅިދޮރު . ކީސާކުރުން . ކުރާތެޅުން . ކުރާޖެހުން . ކޮންކޮން . އަވަލިތެޅުން . އެތްތެޅި . ވަހުތާން . ވަޅިތެޅުން . މަހިފޮޅުން . މަރާބާޑި . މަކުނުތަޅަންމަތި . މަލަރުކުރުން . މަސްކުނޑި . މަސްކުރޮޅި . މީށި . މުޑުގާ . މޭށި . ފަންތޮށިދިޔަ . ފަތިވުން . ފަތްކޮޅުކުރުން . ފަތްގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ