...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަޅަން
ނ.
(1) ބަނޑުދޭން ހަނޑޫ އޮއްސައިފައި އޮންނަތަން.
(2) ވާހަކަ ދައްކާ އެއްވަނަ ފަރާތަށް ނިސްބަތްވާގޮތަށް ބުނެވޭ "ތެޅުން" މިބަހުގެ ވާކަން.
މިސާލު:
އަހަރެން ކޮންމެ ދުވަހަކު މަކުނު ތަޅަން.
(3) ތަޅުންގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޑޫކަނޑާމޯ . ބޮޑު ދެގެރި ތަޅަންޏާ ކަށްގަލަށް ބާރުކުރާނެ . ބޮޑު ދެގެރި ތަޅަންޏާ މަހާނަގަލަށް ބާރުކުރާނެ . ކިރުނު . ކިބަޅިދޮރު . ކޮންކޮން . އެތްތެޅި . މަކުނުތަޅަންމަތި . މީށި . މުޑުގާ . ތަޅަން . ތެޅުންމަތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ