...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަޅު
ނ.
(1) އަލަމާރި ފޮށި އަދި ގޭގޭގެ ދޮރު ފަދަ ތަންތަން ބަންދުކުރުމަށް ލާއެއްޗެއް.
މި ހުންނާނީ އޭގައި ހުންނަ ލޯވަޅަކަށް ތަޅުދަނޑި އެއްޖަހައިފައި އަނބުރައިލުމުން ތަޅުލެވޭ އަދި ހުޅުވޭ ގޮތަށެވެ.
މީގެ ތަފާތު ވައްތަރުތައް ހުރެއެވެ.
މިސާލު:
އެލުވާތަޅު.
އަލަމާރިތަޅު
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދިއެޅުން . ހަތިކޮޅު . ހަލަކަ . ހިރަފުސްދެމި . ހުލިހުލިކޮތަޅު . ހޫކު . ހޮފަލެކަކުޑި . ހޯރަ . ނައިބޮލި . ނިވާފަތް . ރަބަރުކޮތަޅު . ބިސްދުލި . ބިޑިއެޅުން . ބޭސް ސުންބުލި . ބޮލިރަވަ . ބޮލިމަލާފަތަށްނެށުން . ކަނބިލި . ކަނޑޮހޮޅި . ކަރުތާ . ކަސްތޮޅު . ކަސްތޮޅުއެޅުން . ކީސާ . ކުނިކަހާފިހިގަނޑު . ކުނިކެހުން . ކޭނހި . ކޮށާރުތަޅު . ކޮތަޅުހެދުން . ކޮތަޅުކެނޑުން . އަތުއުރަ . އީޓު . އުމަތް . އެޅުވުން . އެލުވާތަޅު . ވަޅުދޮށް . ވަޅުދޮށްހެދުން . މަތިމަޅަގަނޑަ . މަތިމަޅުއޮޅިގަނޑު . މަސާނާ . މަޑިސީލަ . މުށިޖެހުން . މުދިމާރަ . މޯދަނޑި . ފައްސިހި އެޅުން . ފަޗިސްއެޅުން . ފެހިއުނގުޅުން . ފެންހިންދާވަޅުގަނޑު . ފެންފިހި . ފެންފިހިލުން . ފޮށި . ދުވެލިމަތަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ