...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަޅުންގަނޑު
ނ.
ތަޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުނިކެހުން . އީޓު . ފެހިއުނގުޅުން . ފެންހިންދާވަޅުގަނޑު . ފެންފިހި . ފެންފިހިލުން . ތަށިމުށިޖެހުން . ތަޅަން . ތަޅަންގަނޑަ . ތަޅަންގަނޑު . ތަޅުންއެޅުން . ތިއޭޓަރު . ތެޅުން . ތެޅުންގަނޑޮ . ތޮޅުންގަނޑު . ތޮޅެމާޑާ . ސަރައްކާލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ