...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަޅުއިލި
ނ.
ތެދުއުއި ވަޑާމުގައި ކޮނެއިންދާ އެއްޗެހި ވަކިނުވާގޮތަށް ހިފެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ތޮރުފައިފައިޖަހާ ލަކުޑީގެ އިލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތަޅިލި . ތަޅިލިއެޑުން . ތަޅުއިލިއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ