...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަޅުއެޅުވުން
މ.
(1) ފިހާރައެއް ތަނެއް ނުވަތަ މިފަދަ އެހެންވެސް ތަނެއް ނުހުޅުވޭގޮތަށް އަމުރުވެރި ފަރާތަކުން ބަންދުކުރުން.
(2) މަގުމަތީގައި ދުއްވާ އެއްޗެއް ދުއްވައިފައި ނުގެންދެވޭގޮތަށް ތަޅެއްލުން.
މިހެން ހަދަނީ އަމުރުވެރި ފަރާތަކުން އެއެއްޗެއް ހިފެހެއްޓުމުގެ ގޮތުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ