...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަޅުވައިލުން
މ.
(1) ހަލުވައިލުން.
(2) ގުޑުވައިލުން.
މަޖާޒު:
(3) ވާހަކައެއް ފަތުރައިލުން.
(4) މީހެއްގެ ކިބައިން ވަކިވާހަކައެއް ހޯދަންވެގެން އޭނާލައްވައި ވާހަކަދެއްކުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގުޑުވައިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ