...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަޅުމަޅުގަނޑު
ނ.
ކޮށާރުފަދަ ތަންތަނުގައި އެމަޅުގަނޑު ނެގުމުން ނޫނީއެހެން މަޅުތައް ނުނެގޭގޮތަށް އެންމެ ފަހުން އަޅާ މަޅުގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަތިމަޅަގަނޑަ . މަތިމަޅުއޮޅިގަނޑު . ތަޅުމަޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ