...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަޅުފަތްގަނޑު
ނ.
އެލުވާތަޅު ބޭނުންކުރާ ތަންތަނުގައި އަރުގޯލައިގެމަތިން އެލުވޭ ފަތްގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތަޅަފަތްގަނޑު . ތަޅުފަތާނޑާ . ތަޅެފަތާޑާ . ތަޅެފަތެ . ތަޅޮފަތްގަޑު . ތަލަފަތްގަޑަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ