...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަޅުދަނޑި
ނ.
(1) ތަޅު ހުޅުވުމަށާއި، ތަޅުލުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލަތެއް.
މި ތަފާތު ސިފަސިފައަށް ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ހަދައިފައި ހުރެއެވެ.
(2) ޗާޓްފަދަ ތަކެތީގައިވާ ކުރެހުންތައް ތަފްޞީލުކޮށްދޭ ބަޔާން.
(3) ތަޅުދަނޑީގެ ސިފައިގައި ހަދާފައި ހުންނަ ރަމްޒީ ނިޝާން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޫކު . ނައިބޮލި . ނިވާފަތް . ކަނޑޮހޮޅި . އުމަތް . އެޅުވުން . މުދިމާރަ . ތަޅަދަނޑި . ތަޅަދަނޑު . ތަޅު . ތަޅުވަޅު . ތަޅުދަނޑިބޯޑު . ތަޅުދަނޑިއެޅުން . ތަޅުދަނޑިފަތި . ތަޅުދަނޑިޖެހުން . ތަޅުލުން . ތަޅެދަނޑިފަންތާ . ތަޅެދަންޑާ . ތަޅޮދަނޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ