...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަކަހޮޅި
ނ.
އިހުގައި، އަންހެނުންގެ ފައިގައި އަޅައި އުޅުނު ގަހަނާއެއް.
މި ހަދާފައި ހުންނަނީ، ވަށްކޮށް ފިޔަ ހުންނަ ހަތަރުފިޔަ މަލުގެ މާފައްޗެއްގައި ކުރެހުން އެޅި މޫނުމައްޗެއް ގުޅުވާފައެވެ.
އަދި މިނޫން ގޮތްގޮތައް ގަތާފައި ހުންނަ ފަށްތައް ގުޅުވާފައިވެސް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތަކަފޮޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ