...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަކަރަލާ
ނ.
ބޭހުގެ ބާވަތެއް.
މީގައި ދެވައްތަރެއް ހުރެއެވެ.
އެއްބާވަތެއް ހުންނަނީ އިލޮއްޓެއްގެ ބުޑުހައި ފަލަމިނުގައި ހުންނަ ދަނޑިކޮޅުތަކެއް ހެންނެވެ.
މި ހުންނާނީ ރަތްކުލައެއްގައެވެ.
އަނެއް ބާވަތް ހުންނަނީ އުނިގަހުގެ ބޯތޮށި ކޮޅުތަކެއްހެން މަޑުރަތްކުލައިގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ