...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަކަފަތި
ނ.
ކަނޑުލުގެ ބާވަތެއް.
މީގެ ވަކިތައް، ބޮޑުވަކީގެ ވަތްކަށްވުރެވެސް ބޮޑެތިވާނެއެވެ.
ވަކިތައް ހުންނާނީ ތިރިއަށް ފަލަކޮށެވެ.
މި އެންމެ ވައްތަރުވާނީ ގަތާފައިގެފޯއްޔަކާއެވެ.
މިއީ ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ