...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަކުރާރުކުރުން
މ.
(1) ކަމެއް މަތިމައްޗަށް ކުރުން.
(2) ފަށްކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަށްކުރުން . ފަށްފަށްކުރުން . ފަލިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ