...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަކުރު
ނ.
އާދައިގެ ފިރިހެނުންނަށް ކިޔާނަމެއް.
(2) ބަނޑުހަނޑޫ ދެއްވީީމާ އާދައިގެ ނަމުގެ ފަހަތަށް އިތުރުކުރާ ލަޤަބަށް ކިޔާގޮތް.
މިސާލު (ހ) އަލިތަކުރު (ށ) މުޙޙައްމަދު ތަކުުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންމަތަކުރުން . ހަންމަތަކެނޑުން . ހައްމަތަކެޑުން . ހަމަޖެއްސުން . ހުރާގޭދަރިކޮޅު . ހޭނުން . ރާމަނާކުރުން . ބަޑިހިފުން . ބަޑިތަކުރުވިހޭރޭ އަލަފަތް އައިހެން . ބުޅާކުޅުވުން . ބޮޑުތަރުތީބު . ބޮޑުތަކުރު ޔާސީމަށް އަރާއިނުން . ބޮޑުތަކުރުފާނު . ކަނޑުއޮޅި ދަތުރު . އަނދިރިއަނދިރީން . އުތީމުދަރިކޮޅު . މާފަތްކަން . މުޠާލިޢާކުރުން . ދިފާޢުކުރުން . ދިގުލާރި . ތަކުރު . ތަކުރުފާނު . ތަމްރީނުހޯދުން . ތަމްރީނުކުރުން . ޤައުމީދުވަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ