...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަކުބީރު
ނ.
(1) މާތް ﷲގެ ހައިބަވަންތަކަމާއި މަތިވެރިވަންތަކަން ބަޔާންކޮށް އިޤްރާރުވުމުގެ ގޮތުން ކިޔާ ﷲ އަކްބަރު މި ކަލިމަ.
(2) ބޮޑުތަކުބީރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުތަކުބީރު . ތަކުބީރާހިނގުން . ތަކުބީރާދިއުން . ތަކުބީރު . ތަކުބީރުބަނުން . ތަކުބީރުދިއުން . ތަކުބީރުލައިގަތުން . ތަކުބީރެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ