...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަކޫވައް
ނ.
މަތިކަރާބޭހުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ބޭރުތޮށިގަޑު ފުނައޮށެއްވަރުގެ ބޮޑުމިނުގައި އޮންނަ މުށިކުލައިގެ އެއްޗެކެވެ.
ބޭހަށް ބޭނުންކުރަނީ ބޭރުތޮށިގަޑު ތަޅާލައި ތޮށިގަޑުގެ އެތެރޭގައި އޮންނަ ބައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަތިކަރާބޭސް . މުފަރަދުބޭސް . ތަކޭވައް . ތަކޯވަކެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ