...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތައިވަރު
ނ.
(1) ރައިވަރުގެ ވައްތަރެއް.
(ރީތިބަހުން ކިޔައިފައިހުންނަ ބެރެކި (ރައިވަރު) (2) މަލިކު ރައިވަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ