...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތައު
ނ.
މަސްދޯނިފަހަރުގެ ކުނބުންފެށިގެން ދިރުނބާކޮޅުގައި ހަފޮޅުގެ ތިރީކައިރިޔާ ހަމައަށް އަޅައިފައިވާ ހުރަސްތަކުގެމަތިން ދިގަށް އަޅައިފައި އޮންނަދެފަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުފޮތް . ނަންހޯދުން . ކޮލެޖު . މަލިކުތާހީދު . ތައުބާލައިދިނުން . ތައުބާގެދޮރުޖެއްސެވުން . ތައޮހީދު . ތައޮބާ . ތައޮބާވުން . ތައޮޒިޔާކިޔުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ