...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތައުބާ
ނ.
(1) ކުރެވިފައިވާ ކުށްފާފަ އިޙްސާސްކޮށް ހިތާމަ ކުރުމާއެކު އެފަދަކަމެއް ނުކުރުމަށް ކުރާޤަޞްދާއި ކަނޑައަޅާޢަޒުމް.
(2) ނުބައިކަމަކުން އެއްކިބާވުމަށް ކަނޑައަޅާ ކަނޑައެޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތައުބާލައިދިނުން . ތައުބާގެދޮރުޖެއްސެވުން . ތައޮބާ . ތައޮބާވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ